Li

Lithium  

코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
LIE01GB Li, 2Nup, lithium, stick   N/A 
LIE02GB Li, 2Nup, lithium, grains, keep in oil, ca.10mm   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
LIE01SB Li, 2Nup, lithium, sheet, ca.50x50xt2   N/A 


No products found

코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
LIO01PB Li2O, 2Nup, lithium oxide, powder   N/A 
LIO02PB Li2O2, 2Nup, lithium peroxide, powder   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
LIF01PB LiAlO2, 2Nup, lithium aluminate, powder   N/A 
LIF02PB LiBO2, 2Nup, lithium Metaborate, powder   N/A 
LIF03PB Li2B4O7(hydrous), 2Nup, lithium tetraborate, powder, hydrous   N/A 
LIF04PB Li2GeO3, 2N, lithium Metagermanate, powder   N/A 
LIF05PB Li2MoO4, 2Nup, lithium Molybnate, powder   N/A 
LIF06PB Li2MoO4, 3N, lithium Molybnate, powder   N/A 
LIF08PB LiNbO3, 3Nup, lithium niobate, powder   N/A 
LIF09PB Li2SiO3, 2Nup, lithium Metasilicate, powder   N/A 
LIF11PB LiTaO3, 3Nup, lithium tantalate, powder   N/A 
LIF12PB Li2TiO3, 2Nup, lithium titanate, powder   N/A 


No products found

코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
LIH02XB LiBr·H2O, 3Nup, lithium bromide, hydrous   N/A 
LIH04XB LiBr, 3Nup, lithium bromide, anhydroushygroscopicity   N/A 
LIH05XB Li2CO3, 2N, lithium carbonate, anhydrous   N/A 
LIH06XB Li2CO3, 4N, lithium carbonate, anhydrous   N/A 
LIH07XB Li2C2O4, 2Nup, lithium oxalate, anhydrous   N/A 
LIH08XB LiCl, 2Nup, lithium chloride, anhydrous   N/A 
LIH09XB LiCl, 3Nup, lithium chloride, anhydrous   N/A 
LIH10XB LiF, 2Nup, lithium fluoride, anhydrous   N/A 
LIH20XB LiF, 3Nup, lithium fluoride, anhydrous   N/A 
LIH11XB LiI·3H2O, 2Nup, lithium iodide, hydrous   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
LII01PB Li3N, 3N, 2Nup, lithium nitride, powder   N/A 
LII02PB LiOH·H2O, 2Nup, lithium hydroxide, powder   N/A 
LII06PB Li2S, 2Nup, lithium sulfide, powder   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
LIR01GB LiOCH3, 3N, lithium Methoxide, solid   N/A 
LIR03GB LiOC2H5, 3N, lithium ethoxide, solid   N/A 
LIR05GB LiO-i-C3H7, 3N, lithium i-propoxide, solid   N/A 
LIR06GB LiO-n-C3H7, 3N, lithium n-propoxide, solid   N/A 
LIR08GB LiO-n-C4H9, 3N, lithium n-butoxide, solid   N/A 
LIR09GB LiO-sec-C4H9, 3N, lithium sec-butoxide, solid   N/A 
LIR10GB LiO-t-C4H9, 3N, lithium t-butoxide, solid   N/A 
LIR11GB Li(C11H19O2), lithium dipivaloymethanate, solid   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
LIK02LB LT-03 LiTaO3, 코팅재료   N/A